Sedes Apostolica er et latinsk udtryk for pavestolen.