Seceders, (eng. 'de, som har meldt sig ud', afledn. af lat. secedere, af se- 'væk fra' og cedere 'gå'), skotsk frikirke, udskilt i 1733 fra Church of Scotland i protest mod den herskende moderatismes accept af patronatsordningen af 1712; leder var Ebenezer Erskine. I 1847 indgik Seceders i United Presbyterian Church.