Sea Lord, titel i forb. med visse centrale chefstillinger i det britiske admiralitet. Således er fx First Sea Lord den admiral, der er chef for marinen og marinestaben, og Second Sea Lord den, der er ansvarlig for tilvejebringelse og uddannelse af marinens personel samt chef for marinens personeladministration. Som værnschef er First Sea Lord ansvarlig for marinens samlede effektivitet og regeringens rådgiver i sømilitære anliggender.