Scopessagen, the Monkey Trial, amerikansk retssag i 1925 i Dayton, Tennessee. Kristne fundamentalister havde i denne stat fået vedtaget en lov, the Butler Act, som forbød undervisning i Darwins udviklingslære. En biologilærer, John Scopes (1900-70), trodsede forbuddet, og scenen var sat for en af århundredets mest omtalte retssager; et kulturelt sammenstød mellem fundamentalisterne, repræsenteret af William Jennings Bryan, og liberale, repræsenteret af American Civil Liberties Union (ACLU) og Clarence Darrow, der forsvarede Scopes. Skyldspørgsmålet var enkelt, men Scopes blev kun idømt en bøde på 100 dollar, og fundamentalisterne blev latterliggjort og trak sig for en længere periode væk fra den offentlige debat.