Sciringesheal var en handelsplads, som findes omtalt i ca. 890 af høvding Ottar, antagelig identisk med Kaupang ved Oslofjorden.