Schutzhaft, (ty.), eufemisme for beskyttelsesfængsling; fængsling uden dom af personer, der anses for politisk farlige.