Schous Forordninger, Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 ere udkomne, samling af forordninger og åbne breve, der vedrører perioden 1670-1839. Udgiveren af samlingen, jurist og etatsråd Jacob Henric Schou (1745-1840), udsendte det første bind i 1777 og førte samlingen op til 1825. Herefter blev udgivelsen varetaget af professor i retsvidenskab J.L.A. Kolderup-Rosenvinge, der efter Schous død forestod den alene og gav samlingen titlen Kongelige Forordninger og Aabne Breve. Ved Kolderup-Rosenvinges død i 1850 overtog generalprokurør Tage Algreen-Ussing udgivelsen. Som følge af forfatningsændringen i 1849 fik den titlen Love og Anordninger, samt andre offentlige Kundgjørelser Danmarks Lovgivning vedkommende.