Schoppen, (ty., af schöpfen at øse), ældre tysk mål for flydende varer, knap 1/2 l.