Schengenaftalen

Schengenaftalen, aftale, der startede som et mellemstatsligt samarbejde mellem EU-landene med undtagelse af Storbritannien og Irland samt Bulgarien og Rumænien.

Samarbejdet indledtes i 1985, da Belgien, Holland, Luxembourg, Frankrig og Vesttyskland i den luxembourgske by Schengen indgik en aftale om fri bevægelighed, dvs. ophævelse af grænsekontrollen, for personer, der krydser landegrænser mellem Schengenlande eller rejser mellem luft- og søhavne i lande, der er medlemmer af samarbejdet.

Konventionen blev siden tiltrådt af Italien (1990), Spanien og Portugal (1991), Grækenland (1992), Østrig (1995) og Sverige, Finland, Danmark (1996), Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien og Malta (alle i 2007). Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein er signatarer. Tilslutningen til Schengenaftalen har ingen betydning for Den Nordiske Pasunion (se pas), der stadig er gældende.

Grænsekontrollen ved Schengenlandenes yderste grænser skærpes som et modstykke til den frie bevægelighed for personer mellem Schengenlandene. Medlemslandene skal derfor foretage grænsekontrol ved de ydre grænser efter ensartede regler, og der etableres et tættere politisamarbejde for at bekæmpe international kriminalitet og modvirke illegal indvandring. Schengenaftalen er med Amsterdamtraktaten indarbejdet i EU-samarbejdet.

Schengenreglerne er bindende fra tiltrædelsesdatoen 1.5.2004 for de ti lande, der blev optaget i EU ved Østudvidelsen. Og som ovenfor nævnt blev ni af de nye EU-lande fuldgyldige medlemmer fra december 2007. Cypern, Bulgarien og Rumænien er endnu ikke medlemmer.

Storbritannien og Irland deltager kun i visse dele af Schengensamarbejdet, nemlig det politimæssige og retlige samarbejde om straffesager, bekæmpelse af narkotika og etableringen af Schengeninformationssystemet, SIS, som giver medlemslandene adgang til oplysninger om visse kategorier af personer og genstande.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig