Scheel, grevskab på Djursland, oprettet 1725 af kammerherre Christen Skeel (1695-1731), bl.a. på grundlag af godserne Sostrup, Skærvad, Ørbækgård og Skjern, hvorefter Sostrup kaldtes Scheel. Grevskabet blev ophævet 1807 til fordel for en fideikommiskapital og af statskassen sendt på tvangsauktion 1823.