Scenedesmus, slægt af planktiske grønalger, der er meget almindelig i næringsrige damme. Arterne danner kolonier med fire eller otte celler i række. Scenedesmus anvendes ofte i plantefysiologiske forsøg.