Scarman-rapporten, Scarman Report on the Brixton Riots 1981, rapport, affattet af en britisk undersøgelseskommission på baggrund af en serie voldsomme optøjer i Londonbydelen Brixton i april 1981. Kommissionen, der blev ledet af lord Leslie George Scarman (1911-2004), fokuserede ikke blot på anledningerne, fx politiets rolle i de udløsende episoder, men inddrog dybereliggende sociale faktorer i årsagsforklaringen: arbejdsløshed, fattigdom, dårlige boligforhold og mangelfuld uddannelse, det hele forstærket af diskrimination mod farvede befolkningsgrupper. Rapportens anbefalinger fik stor indflydelse på indsatsen i bycentrene, især efter fornyede optøjer i 1985.