Scandinavian Political Studies, tidsskrift, der udgives i fællesskab af de nordiske landes politologiske sammenslutninger. Tidsskriftet, der blev grundlagt af bl.a. Stein Rokkan som en årbog i 1966, er siden 1978 udkommet kvartalsvis. Det betragtes som et vigtigt publikationsforum for forskere, der specialiserer sig i de nordiske landes politiske forhold.