Scandinavian Journal of History, engelsksproget fællesnordisk historisk fagtidsskrift, udgivet af de historiske foreninger i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Det blev grundlagt i 1976 ud fra et ønske om at gøre væsentlige sider af nordisk historisk forskning internationalt tilgængelige. Tidsskriftet bringer fortrinsvis stof, der sætter nationalhistoriske særtræk i bredere sammenhæng og åbner forskningsmæssige perspektiver med relation til international fagdebat. Redaktionen varetages af en fællesnordisk redaktionskomité.