Saxogård, selvejende institution, oprettet i 1937 i det københavnske Saxogadekvarter, som dengang var et tæt bebygget slumkvarter. Institutionen arbejder ud fra settlementtanken (se settlementbevægelsen) som et tilbud til beboere i nærmiljøet med behov for medmenneskelig bistand. I begyndelsen var Saxogård alene henvendt til voksne, men i 1940'erne udvidedes virksomheden til også at omfatte børneinstitutioner. I dag findes bl.a. mødre- og aktivgrupper, pensionistklub og rådgivning. Saxogård ejer en ferielejr i Grenaa.