Saxicava-sand, senglaciale marine aflejringer, som blev dannet i det nordlige Jylland efter bortsmeltningen af den seneste is i slutningen af Weichsel-istiden. Man skelner traditionelt mellem Nedre og Øvre Saxicava-sand, der repræsenterer kystnære, sandede aflejringsmiljøer (facies) af det senglaciale Yoldiahavs aflejringer ca. 17.000-13.000 år før nu.