Saul, (lat. Saulus), apostlen Paulus' hebraiske navn i henhold til fx Ap.G. 7,58.