Sarah Kane, 1971-1999, britisk dramatiker. Hendes første barske drama om vold og kærlighed, Blasted (1997, spillet på CaféTeatret 2001), gav anledning til heftig debat og fremkaldte karakteriseringer som depraveret dekadence og pine ved livet. I 1998 gæstespillede hun på Kaleidoskop i København i sit eget stykke Crave, og Det Kgl. Teater opførte i 2000 hendes Renset. I 1999 begik hun selvmord på en psykiatrisk institution. Hendes sidste drama, 4.48 Psychosis, hentede inspiration i Goethes Den unge Werthers lidelser; det blev posthumt opført i mange lande, bl.a. på Edison i 2002, og bekræftede hendes placering blandt de førende unge, desillusionerede britiske dramatikere i 1990'erne.