Saparmurad Nijazov, 1940-2006, sovjetisk og turkmensk politiker, Turkmenistans præsident fra 1991. Nijazov var 1985-91 Den Turkmenske Sovjetrepubliks regeringschef og førstesekretær for republikkens kommunistparti. I 1990 valgtes han til præsident for sovjetrepublikken og i 1992 til det selvstændige Turkmenistans første præsident; han var ikke på valg siden da. Under Nijazovs ledelse førte landet en selvstændig udenrigspolitik i forhold til SNG, Rusland og de øvrige nabostater, samtidig med at der blev udviklet et godt forhold til Iran. Ved at sælge ud af olie- og naturgasreserver skaffede Nijazov den tidligere fattige republik store indtægter og befolkningen en vis velstandsfremgang. Nijazovs ledelsesstil var autoritær, og han var genstand for en betydelig og excentrisk persondyrkelse, der bl.a. gav sig udtryk i, at han kaldte sig Turkmenbasji 'turkmenernes fader'. I 1999 fik han ændret forfatningen, så han kunne være præsident på livstid. I 2001 udgav han det litterære værk Rukhname, der er en åndelig vejledning for turkmenerne og som sådan obligatorisk stof i uddannelsessystemet.