Sankt Peter, folkeligt navn på apostlen Peter, som regel i hans egenskab af himlens dørvogter.