Sankt Kristoffer, kristen martyr og helgen, se Christoffer.