Sankt Jørgensgård, isolationshospital for spedalske. Betegnelsen blev alm. i 1300-t., men tilsvarende institutioner oprettedes fra 1100-t.; livsvarig tvangsisolering af spedalske blev dog først påbudt i midten af 1400-t. Sankt Jørgensgårdene, som fandtes i udkanten af næsten alle danske købstæder, havde egne kirkegårde og blev drevet vha. almisser og gaver. De fleste nedlagdes i 1500-t., da spedalskheden tog af.