Sanguozhi Yanyi, Beretningen om De Tre Riger, eller blot De Tre Riger, kinesisk historisk roman om hundrede års borgerkrig ca. 180-280, da Kina var splittet i tre stater. Hovedpersonerne er tidens store mænd og krigsførende parter. Mandsidealerne integritet, loyalitet, broderskab, krigskunst, mod og rådsnarhed eksemplificeres og afprøves i episode efter episode. Bogen har haft status som håndbog i militærstrategi frem til vor tid. Værket stammer sandsynligvis fra mere end én hånd, men redaktionen tilskrives Luo Guanzhong (ca. 1330-1400); trykt 1494 i 24 bind, senere udgaver bearbejdet og inddelt i 120 kapitler. Sproget er en letlæst skriftsprogsstil (wenyan) med indslag af talesprogsstil (baihua) i dialogerne. Faste formularer knytter afsnittene sammen, og moralen understreges ofte i indsatte digte, træk, der peger frem mod "historie-fortællerstilen" i den kinesiske "kapitelroman" (zhanghui xiaoshuo) og novelle (huaben, Shuihu Zhuan). Værket bygger på historieværker, skriftlige sagn, drama og mundtlig tradition. Emnet var allerede fra 1000-t. populært blandt professionelle fortællere og fra 1200-t. også inden for drama (se Kina (teater) og Peking-opera). De Tre Riger har haft stor udbredelse og indflydelse ikke blot i Kina, men i store dele af Central- og Østasien.