Sandnes, by i det sydvestlige Norge; udgør et samlet byområde med Stavanger. Sandnes voksede op som havn for især bønderne på Jæren og fik i 1860 status som ladested. Flere industrier kom til, bl.a. teglværker, tekstil-, møbel- og jern- og metalindustri. Beliggenheden blot 10 km syd for Stavanger, i en egn præget af olieaktiviteterne i Nordsøen og med veludbygget infrastruktur, medførte en kraftig befolkningstilvækst efter 2. Verdenskrig.