Sandhedskommissionen, Truth and Reconciliation Commission of South Africa, uafhængigt organ, der arbejdede 1995-2001; oprettet af Sydafrikas parlament. Sandhedskommissionen havde til opgave at kortlægge de krænkelser af menneskerettighederne, der fandt sted under apartheidstyret efter 1960, og derigennem lette forsoningen mellem befolkningsgrupperne. Kommissionen kunne give amnesti til gengæld for aflæggelse af fuldt vidnesbyrd. Kommissionen blev opløst efter at have fuldført sit arbejde.