Sandhedens Evangelium, kristent gnostisk skrift, overleveret på koptisk (da. oversættelse 1957). Det er en del af skrifterne fra Nag Hammadi og har sin oprindelse i valentinianske kredse i slutningen af 100-t. Skriftet er ikke en fortløbende fortælling som evangelierne i NT, men en slags prædiken over forløsningen, hvor den ukyndige gennemgår en forvandling ved erkendelsen af sandheden.