Sandagergård, hovedgård 5 km øst for Bogense. Gården er nævnt 1385, ejedes af bl.a. slægten Quitzow 1480-1685, indgik i grevskabet Gyldensteen 1834-1922 og er nu en del af Gyldensteen Gods. Den trefløjede hovedbygning, der er omgivet af grave, omfatter en vestfløj med vælske gavle fra begyndelsen af 1600-t. og to fløje fra 1730, da også avlsgården med bl.a. en stor agerumslade blev ombygget.