Sanai, død 1131, persisk digter og mystiker. Han var digter ved Ghaznavidehoffet, men forlod dette til fordel for et liv i isolation og åndelig fordybelse. Sanai var den første til at anvende alle den klassiske persiske poesis versformer til udtryk for sufismens etiske og filosofiske idéer. Sanais mest kendte værk er Sandhedens have, der er oversat til engelsk og svensk.