San Giovenale, etruskisk by nord for Rom, udgravet 1956-65 af svenske arkæologer. Her er bl.a. fundet rester af hytter fra sen bronzealder og beboelseshuse fra 700-t. til ca. 500 f.Kr. Mange af disse huse var opført helt i sten.