Samvirkende Menighedsplejer, samarbejdsorganisation for folkekirkelige menighedsplejer i København, grdl. 1902; fra 1990 landsdækkende (se menighedspleje). Organisationen tog i 1906 initiativ til skovture for fattige gamle mennesker fra den indre by og oprettede i 1908 børneplejestationer med gratis lægetilsyn af spædbørn og rådgivning af mødre mhp. at bekæmpe børnedødeligheden. Den tidlige indsats koncentrerede sig om indsamling af penge og madvarer, der uddeltes gennem de lokale sognekirker. Fra 1960 engagerede organisationen sig i opførelse og administration af plejehjem i København. Fra 1982 har den ydet økonomisk støtte til ansættelse af sognemedhjælpere i folkekirken med pædagogiske og sociale arbejdsopgaver. Efter 1990 er der sat fokus på udvikling af lokale besøgstjenester, aflastning af pårørende til syge og oprettelse af menighedsplejer i Jylland.