Samuel Münchow, 1893-1976, dansk-sydslesvigsk politiker. Samuel Münchow var smed og dansksindet arbejderklasserepræsentant i Flensborgs bystyre 1924-58. Efter krigen var han leder af den danske gruppe i Landdagen i Kiel 1946-54 og 1958-62. Samuel Münchow var kompromisløs i sin agitation for mindretalspolitikken og fastholdt indtil 1949 genforeningshåbet for det samlede Sydslesvig.