Sammenslutningen af Danske Sortsejere, forening, oprettet 1963, der organiserer planteforædlere og repræsentanter for forædlere; 19 medlemmer (2006). Foreningens formål er anerkendelse og beskyttelse af sortsejernes rettigheder.