Samlingspartiet, norsk politisk parti, der bestod af Høyre og moderate og liberale dele af Venstre, som gik til valg sammen ved stortingsvalget i 1903. Partiet havde front mod Venstres radikale socialpolitik og uforsonlige holdning i unionsspørgsmålet. Valget resulterede i en Samlingspartiregering under Francis Hagerup, som dog i 1905 afløstes af en bredere borgerlig samlingsregering. Ved valget i 1906 søgtes det borgerlige samlingsprojekt videreført, men det gik snart efter i opløsning.