Samlerens Forlag A/S, dansk bogforlag, stiftet 1942 som en videreførelse af den forlagsvirksomhed, som Arne Sørensen, lederen af Dansk Samling, havde drevet siden 1936. Den tyske besættelsesmagt lukkede forlaget i februar 1945, men 5.5.1945 tiltrådte Børge Priskorn (1917-87) som leder og videreførte forlaget til sin død. Da tilknytningen til Dansk Samling ophørte i 1946, fortsatte forlaget som et selvstændigt aktieselskab med en bred udgivelseslinje spændende fra aktuelle politiske bøger over hobbybøger til dansk og oversat skønlitteratur. I 1949 lanceredes billigbogsserien Samlerens Perlebøger. Gyldendal overtog forlaget i 1986, og siden 2002 har Samlerens Forlag været en del af Rosinante&Co A/S. Forlagsnavnet er bibeholdt.