Samir Amin var en egyptisk økonom og udviklingsteoretiker. Med udgangspunkt i marxistisk og neo-marxistisk teori leverede Samir Amin væsentlige bidrag til debatten om ulandenes udvikling og underudvikling. Han beskæftigede sig bl.a. med imperialisme- og afhængighedsteorier og centrum-periferi-problemstillinger. Ifølge disse er den økonomiske underudvikling et resultat af en manglende kobling mellem ulandenes produktionssektorer og afhængigheden af et verdensmarked, som gennem ulige bytte skaber en ulige udvikling mellem grupper af lande. Samir Amin anbefalede en selvcentreret økonomi og et regionalt samarbejde mellem ulande; han var kritisk over for socialistiske revolutioner, fordi staten derigennem tillægges for stor magt.