Samfundet Dansk Kirkesang, forening stiftet 1922 til fremme af kirkesangen i Danmark på grundlag af Thomas Laubs fornyelsestanker. Foreningen har haft væsentlig indflydelse på kirkesangens udvikling siden 1930'erne. I 1999 havde foreningen ca. 300 medlemmer.