Salvinia, (efter den italienske sprogforsker Antonio Maria Salvini, 1633-1729), flydebregne, slægt af frit flydende vandbregner i familien Salviniaceae med ca. 10 tropiske og subtropiske arter; nogle dyrkes i akvarier. Planterne har korte skud med små, runde eller aflange, grønne flydeblade. De tætsiddende, vandafvisende, ofte grenede eller piskerisformede hår på bladoversiden holder planten på ret køl. Under vandet sidder fint grenede, blege gælleblade, mens rødder mangler. På gællebladene dannes stor- og småsporer i klaselignende stande af sporefrugter.