Salve Regina, (lat. 'Hil dig, dronning'), den af de fire Maria-antifoner i den katolske kirke, der tidligere blev sunget i tidebønnen komplet fra Trinitatis til sidste søndag i kirkeåret, men som efter liturgireformen i 1960'erne kan benyttes frit.