Salpausselkä, Finlands største og mest markante system af aflejringer fra sidste istid. Fra spidsen af Hankohalvøen i vest til Joensuu i øst løber med ca. 20 km afstand to 700 km lange, bueformede strøg af mere eller mindre sammenhængende israndsdannelser, randmoræner. Formationerne i op til 80 m højde består af kilometerbrede deltaplateauer, smalle morænerygge, åse og dødishuller. I den vestlige del og længst mod øst følges de to israndslinjer af endnu en, nordligere beliggende. De vældige israndsdannelser blev skabt for ca. 10.000 år siden under nogle længerevarende ophold i afsmeltningen af den skandinaviske indlandsis, hvor også mindre fremrykninger af isranden forekom. De tre Salpausselkä-formationer kan forbindes med tilsvarende dannelser i Mellemsverige og de norske raer omkring Oslo.