Salomons Salmer, samling på 18 jødiske digte fra 1. årh. f.Kr., der hører til pseudepigraferne. De efterligner Salmernes Bog i Det Gamle Testamente og tilskrives kong Salomon. De fleste har som tema den strenge, men retfærdige Gud over for de fromme og de gudløse og repræsenterer jødisk normalteologi.