Salomon Koninck, 1609-1656, hollandsk maler, slægtning til Philips Koninck. Han var elev af Claes Moyaert og virkede i Amsterdam, hvor han i begyndelsen af 1630'erne lagde sig efter Rembrandts stil, fx i en række små portrætter af filosoffer og rabbinere samt gruppeportrætter og historiske scener. Til udsmykningen af Dansesalen på Kronborg malede han Kongelig trolovelse eller dobbeltbryllup (ca. 1640, Skokloster, Sverige). Hans tegnestil ligger så tæt på Rembrandts, at der ofte hersker tvivl om arbejdernes tilskrivning.