Salome, to skikkelser i NT: dels den datter af Herodias, der dansede for Herodes Antipas og på sin bøn fik Johannes Døberens hoved på et fad. I NT er hun dog anonym (fx Matth. 14,3-12). Hun blev gift med sin onkel, tetrarken Filip; dels ifølge Mark. 16,1 navnet på en af de kvinder, der påskemorgen var ved Jesu grav. Ud fra Matth. 27,56 er hun identificeret som apostlene Jakobs og Johannes' mor, som ud fra Joh. 19,25 er blevet antaget at være en søster til Jesu mor, Maria.