Salòrepublikken, Repubblica di Salò, officielt Repubblica Sociale Italiana (RSI), stat, der blev dannet 15.9.1943 i det tyskbesatte Nord- og Mellemitalien. RSI, der lededes af Mussolini og det nydannede Republikanske Fascistparti, havde egne væbnede styrker og egen administration, men var i alt væsentligt en tysk marionetstat, hvor tyske officerer og embedsmænd regerede hen over hovedet på Mussolini og hans folk. Rom var en del af RSI, men helt uden for Mussolinis kontrol. RSI ophørte med at eksistere efter de allieredes erobring af Milano 25.4.1945. RSIs regeringskontorer var spredt over flere små byer langs Gardasøen. Republikkens propagandasender lå i Salò, som derfor i daglig tale kom til at lægge navn til staten.