Saint-Germain-des-Prés, kirke og tidligere abbedi i Paris, grundlagt 558. Rester af det ældste kloster er bevaret i den nuværende kirke, der er Paris' ældste, opført fra ca. 990. Det romanske skib er fra før 1050, koret i tidlig gotik blev indviet 1163, mens koromgang og Mariakapel er fra 1239-50. I 1600-t. blev skibet overhvælvet og 1842-61 restaureret og af Hippolyte Flandrin dekoreret med murmalerier. Klosteret blev ophævet 1790, og bygningerne nedrevet, bortset fra kirken og abbedens palæ fra ca. 1586.