Saga Studio, dansk filmproduktionsselskab, oprettet i 1942 af John Olsen (1888-1959). Saga Studio drev også biografen Saga i København og distributionsselskabet Teatrenes Films Kontor. Blandt selskabets instruktører var Annelise Reenberg og Sven Methling. I konkurrence med ASA satsede Saga især på folkekomedier, fra 1954 ofte med Dirch Passer. Indtil 1965 havde Saga studier i Charlottenlund. Spillefilmproduktionen ophørte i 1977, men selskabet er videreført under navnet Saga Video og Kortfilm.