Sadi fra Shiraz, d. ca. 1291, persisk digter og en af de mest betydende skikkelser i den klassiske persiske poesi. Sadi levede i en periode, hvor mongolernes fremrykken bragte uro og ødelæggelse med sig, og han tilbragte den første del af sit liv med rejser og studier uden for Iran. Med erfaringerne fra udlændigheden vendte Sadi tilbage til Shiraz, hvor han begyndte sin digterkarriere under herskeren Abu Bakr ibn Sad (d. 1260), og hvorfra digterens pennenavn nok stammer. Hovedværkerne er Bustan (1257, Haven) og Gulistan (1258, Rosenhaven). Det første er på vers, og indholdet er overvejende etisk-moralsk, mens sidstnævnte består af prosaanekdoter lejlighedsvis afbrudt af mindre vers. Begge gennemtrænges af en etisk humanisme, en til tider kras realisme og en fin formsans. Især i Iran er også Sadis erotiske og romantiske ghaseler elsket. Sadi er oversat til mange europæiske sprog.