Sabine Ø, ø nordøst for Daneborg i Nordøstgrønland; 156 km2, ubeboet. Øen ligger i et af de vigtige og sårbare kystområder inden for Nationalparken i Nord- og Østgrønland. Øen er opkaldt efter den britiske geofysiker E. Sabine.