Sabellius, oldkirkelig teolog, antagelig fra Libyen; ca. 217 rejste han til Rom og ledede her et mindre samfund, der bekendte sig til monarkianismen. Han kætterdømtes i ca. 220. Se også sabellianisme.