Saaristomeren kansallispuisto, Skærgårdshavets nationalpark, fredet område på 500 km2 i den ydre del af Finlands sydvestlige skærgård, oprettet 1983. Parken indgår fra 1994 sammen med estiske øer i et biosfæreområde under UNESCO for at fremme miljøforskningen. Den traditionelle udnyttelse af naturen søges beskyttet, så områdets bosætning på ca. 250 personer kan bevares.