SQUID, Superconducting Quantum Interference Device, elektronisk komponent af superledere med ekstrem følsomhed over for magnetfelter; anvendes til måling af magnetisk fluxtæthed og magnetfeltgradienter, fx fra felter, der genereres af bioelektriske strømme i muskler (fx hjertet) og hjernen, eller til måling af andre størrelser, der kan omsættes til ultrasmå strømme, fx gravitationsbølger. En SQUID kan bestå af én (rf-SQUID) eller to (dc-SQUID) Josephson-dioder (se Josephson-effekt) i en superledende ring. Udgangssignalet fra SQUIDen er periodisk med en periode, der svarer til en magnetisk flux af størrelsen h/2e = 2,06∙10-15 Wb gennem ringen. Ved måling af magnetfelter kan der opnås følsomheder i størrelsesordenen 10-14 T svarende til en milliardtedel af Jordens magnetfelt.